Gemeenteraad legt meningsverschil over bestuurscultuur nog niet bij

De Amstelveense gemeenteraad is er nog niet uit. Ondanks een bijeenkomst van de fractievoorzitters achter gesloten deuren (heisessie), waarvan geen verslag is gemaakt en waaruit niemand met naam en toenaam mag citeren, zijn nog geen knopen doorgehakt over de vergaderregels.

Dit bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van het Presidium van fractievoorzitters. Om eruit te komen maken burgemeester Tjapko Poppens en raadsgiffier Debby de Heus nu een rondje langs de elf fracties in de gemeenteraad.

Met welke opdracht de burgemeester en de griffier op pad gaan, is niet helemaal duidelijk. In een ‘interne notitie’ voor het Presidium staat dat dat het tweetal “het mandaat heeft gekregen om te sturen op resultaat”. Tegelijk staat er ook: “Met alle verschillen van inzicht zal het onmogelijk blijven om voorstellen uit te werken waar iedereen 100 procent achter staat”. Half september verwacht de burgemeester echter toch een voorstel te kunnen opleveren.

Het functioneren van de gemeenteraad, de bestuurscultuur, is een onderwerp waarover de partijen nu al geruime tijd steggelen. Dat bleek vorige maand ook in de RTVA-talkshow 1Amstelveen, waar de leiders van de vier grootste partijen (VVD, D66, Burgerbelangen Amstelveen en GroenLinks) elkaar hierover in de haren vlogen.

Splijtzammen zijn de vergaderregels en de vraag of alle vergaderingen die door de gemeenteraad worden georganiseerd openbaar moeten zijn. Daarnaast wordt gesteggeld over het zogeheten vergadermodel, waarin voor de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies onderscheid wordt gemaakt tussen vergaderingen die respectievelijk beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming als doel hebben.

In hun notitie schrijven de burgemeester en de griffier: “Uit de voorbereidende gesprekken op de heisessie is naar voren gekomen dat er nogal wat licht zit in hoe leden het vergadermodel en het doel van het vergadermodel uitleggen. Sommigen zien het als poort naar meer dualistische verhoudingen (tussen het College van B en W en de gemeenteraad, red.), anderen zijn van mening dat het vergadermodel niets van doen heeft met de verhouding tussen coalitie en oppositie.” Ook op dit punt willen burgemeester en griffier met voorstellen komen.

De heisessie is de fractieleiders overigens blijkbaar goed bevallen, want volgens de burgemeester is afgesproken vaker zo’n “besloten benen-op-tafel-sessie” te houden.

Bekijk hier nogmaals het hanengevecht tussen de vier voorzitters van de grootste politieke fracties in de Amstelveense gemeenteraad in een uitzending van 1Amstelveen op 10 mei.