Raad voor de Journalistiek: RTVA was ‘zorgvuldig’ met item over jongeren

RTVA heeft op 26 januari van dit jaar “zorgvuldig gehandeld” bij met maken van een video-item over twee jongeren, die naar het Oude Dorp waren gekomen in afwachting van rellen tegen de coronamaatregelen. Dit heeft de Raad voor de Journalistiek bepaald naar aanleiding van een klacht van de moeder van een van de jongeren.

De klacht die de moeder indiende ging over de vraag of de privacy van een 16-jarige geen voorrang had moeten krijgen boven de nieuwswaarde van het item. RTVA was het daar niet mee eens en is nu door de Raad voor de Journalistiek in het gelijk gesteld. De Raad is van mening dat de jongen “bewust aan het item heeft meegewerkt en de gevolgen daarvan (tot op zekere hoogte) heeft kunnen inschatten”.

Verder overweegt het tuchtcollege: “Gezien de maatschappelijke situatie is het item journalistiek relevant; het fragment geeft een goede inkijk in de gedachtewereld van jongeren/jongvolwassenen, die zich op enigerlei wijze verzetten tegen de coronamaatregelen van de overheid. Bovendien heeft de redactie zich terughoudend opgesteld. In het interview zijn geen suggestieve vragen gesteld, het item is neutraal gebracht en de namen van de jongens zijn onvermeld gelaten.”

Het video-item met de twee Amstelveense jongeren kreeg veel aandacht via sociale media en werd door veel landelijke omroepen overgenomen. Omdat de nieuwswaarde op dit moment minder zwaar weegt dan op 26 januari heeft de programmaleiding van RTVA het item inmiddels verwijderd van de eigen website en sociale media kanalen.

De complete conclusie van de Raad voor de Journalistiek is hier te lezen.