Werkzaamheden A9: bouw tijdelijk fietspad Keizer Karelweg gestart

Vanaf deze week wordt er een tijdelijk fietspad met fietsbrug gerealiseerd aan de oostkant van de Keizer Karelweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting acht weken .Ook brengt aannemer VeenIX hier de komende weken damwanden en steunpunten aan voor de tijdelijke zuidelijke rijstroken (bypass).

Om ruimte te maken voor het tijdelijke kruispunt (DDI), wordt het fietspad aan de oostkant van de Keizer Karelweg verplaatst naar het oosten. Omdat op deze locatie straks ook oprit 5 (Amstelveen-Stadshart) richting Holendrecht komt te liggen, bouwt VeenIX een tijdelijke fietsbrug. De helling van deze brug is iets steiler dan de huidige helling van het fietspad langs de Keizer Karelweg, maar voldoet nog steeds aan de wet- en regelgeving hierover. Daarna blijft het fietspad op gelijke hoogte als de huidige Keizer Karelweg.

Het plaatsen van de palen voor de fundering van de tijdelijke brug veroorzaakt gedurende de eerste drie weken van de werkzaamheden geluidhinder. De directe omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Bekijk hier meer over het tijdelijke kruispunt (DDI): ‘Testrijden op toekomstig kruispunt tijdens bouw A9: “Moeilijker dan ik dacht”’