Ziekenhuis Amstelland behaalt positief financieel resultaat in een uitdagend jaar

Ziekenhuis Amstelland heeft 2020 afgesloten met een financieel resultaat van € 1,7 miljoen. Daarmee laat het ziekenhuis voor het derde jaar achter elkaar een positief resultaat zien. Een resultaat dat is bereikt in een jaar waarin COVID-19 een grote impact had op de ziekenhuiszorg.

Ofschoon dit ertoe heeft geleid dat het resultaat lager dan voorzien was in de meerjarenbegroting, behaalde Ziekenhuis Amstelland over 2020 een positief resultaat. De samenwerking met de regionale zorgpartners en in het bijzonder met Amsterdam UMC resulteerde in meerdere succesvolle zorgherschikkingstrajecten en een hierbij behorende omzetgroei. Een voorbeeld hiervan is de zorg voor CVA-patiënten, waarbij Ziekenhuis Amstelland patiënten met een beroerte overneemt van Amsterdam UMC die niet per se in een academisch ziekenhuis behandeld hoeven te worden.

“Ondanks alle uitdagingen in 2020 kunnen we dankzij de grote inzet van alle medewerkers en medisch specialisten dit jaar opnieuw met een positief resultaat afsluiten”, vertelt voorzitter Raad van Bestuur, Sophia de Rooij. “We zullen echter zorgvuldig op de ingezette koers moeten blijven sturen om ook in de komende jaren de benodigde resultaten te halen. Daarbij zal een goede, evenwichtige balans moeten worden gevonden tussen het bieden van de zorg aan patiënten met COVID, de zorg die we al onze patiënten willen bieden en de zorg voor onze medewerkers.”