Bomen met iepziekte aangetroffen in Amstelveen

Op meerdere plaatsen in Amstelveen heeft de gemeente iepziekte geconstateerd. Zoals aan de Camera Obscuralaan, Farmanlaan, Landtong en recent op Watercirkel.

Iepziekte is een schimmelinfectie waardoor een boom snel afsterft. Doordat de boom bij het binnendringen van de schimmel direct zijn houtvaten ter hoogte van de infectie afsluit, krijgt dit deel van de boom geen vocht en voeding meer. Het aangetaste deel sterft hierdoor snel af, maar de schimmel woekert door in de boom. Binnen 14 dagen sterft de hele boom. De iepziekte verspreidt zich gemakkelijk van aangetaste naar gezonde bomen. Dat gebeurt door iepenspintkevers die de schimmel dragen en door wortelcontact van iepen onderling.

De gemeente haalt aangetaste bomen direct weg om aantasting van gezonde bomen voor te zijn. Ter plekke beoordelen boombeheerders of het nodig is een direct naastgelegen boom ook te verwijderen zodat wortelcontact niet voor verdere verspreiding van de schimmel zorgt om daarmee verdere besmetting te voorkomen en de ziekte in te dammen.

Het uitgangspunt is om nieuw groen aan te planten in het najaar. De gemeente beoordeelt dan of deze locaties geschikt zijn voor nieuwe bomen of ander groen.