Burgerbelangen: ‘Jagerhuis nu snel restaureren’

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat de gemeente snel in actie moet komen om het vervallen pand van ’t Jagershuis aan de Amstel te laten herstellen. Desnoods moet het gemeentebestuur de eigenaar (projectontwikkelaar Breevast) hiertoe dwingen.

Dit is volgens de gemeenteraadsfractie van bbA een logisch vervolg op de uitspraak van de Raad van State om ’t Jagershuis te behouden als Rijksmonument. In een persbericht zegt bbA-raadslid Ewa Petiet: “Het gebouw staat zo ongeveer al op instorten en nu de eigenaar heeft laten weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden en te willen onderzoeken of er nog een nadere toetsing mogelijk is, vinden wij dat dit niet tot nieuw uitstel kan leiden. Desnoods zullen wij de wethouder vragen om volgens de wettelijke regels daadwerkelijk handhavend op te treden”.

Projectontwikkelaar Breevast wilde ’t Jagershuis vervangen door nieuwbouw, maar de Raad van State heeft daar (na protesten van onder andere de Vereniging Historisch Amstelveen) een stokje voor gestoken. Breevast heeft laten weten nog te studeren op mogelijkheden om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Namens het gemeentebestuur heeft wethouder Herbert Raat (Cultuur) echter laten weten “ontzettend blij” te zijn met de uitspraak van de Raad van State.

bbA zegt dat naast de architectuurhistorische waarde van ’t Jagershuis het ook een bijzonder oude pleisterplaats is aan een belangrijke vaarroute. “Vanwege de kleinschaligheid, het aansprekende karakter en de schilderachtige architectuur is het de moeite waard om te behouden’”, aldus Ewa Petiet.

Eerder ging bbA overigens wel akkoord met het vervangen van het eveneens aan de Amstel gelegen Café De Zwarte Kat door drie villa’s. Tegen dit besluit is door omwonenden bezwaar gemaakt, ook bij de Raad van State.