Lichte toename criminaliteit in Amstelveen

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft de criminaliteitscijfers over 2020 bekend gemaakt. In Amstelveen is er een lichte toenamen te zien. In totaal waren er in 2020 3995 misdrijven. Dat is een stijging van 140 ten opzichte van 2019.

Het aantal misdrijven per 1000 inwoners is 43,6 tegenover 42,4 in 2019. Over de laatste tien jaar is er wel een duidelijke daling te zien. In 2010 waren er nog 65,3 misdrijven per 1000 inwoners.

De meeste voorkomende misdrijven zijn diefstal en inbraak, vernieling, valsheidsmisdrijven, mishandelingen en verlate plaats ongeval.

Amsterdam staat op de eerste plaats als het gaat om het absolute aantal misdrijven (71.020). In Tubbergen (315) zijn in 2020 de minste meldingen van een misdrijf. Alle cijfers over criminaliteit in Nederland is hier te lezen.