Ook D66 wil andere bestuurscultuur in Amstelveen

Na GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil nu ook D66 in de Amstelveense gemeenteraad werken aan een andere bestuurscultuur en “herstel van vertrouwen van de inwoners in hun overheid”.

Tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad heeft D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven daarvoor vandaag enkele voorstellen gedaan, die hij de komende maanden samen met andere partijen wil uitwerken.

“We willen méér werk maken van dualisme”, zei Van der Steenhoven. Daarmee wordt gedoeld op het versterken van de rol van de gemeenteraad als controleur van het College van B en W. “Ook in Amstelveen moeten we bekijken hoe we de afstand tussen overheid en burgers kunnen verkleinen en de transparantie kunnen vergroten”.

Hoorzitting
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zou er een coalitieakkoord “op hoofdlijnen” moeten komen, waardoor de gemeenteraad de vier jaar daarna een grotere rol krijgt. Hierbij past, aldus Van der Steenhoven, een College van B en W “met eigen ideeën en vakbestuurders op afstand”.

Voordat wethouders voor vier jaar worden benoemd, zouden ze zich in een openbare hoorzitting moeten presenteren. “De inwoners kunnen dan kennismaken met de kandidaten en we kunnen hen bevragen over hun ervaring, kennis, visie en plannen voor Amstelveen.” Volgens Van der Steenhoven is deze werkwijze in Eindhoven al met succes toegepast.

Ook wil de fractievoorzitter van D66 de afstand tussen gemeenteambtenaren en burgers verkleinen. Hij denkt aan het aanstellen van wijk- of buurtambtenaren waar inwoners zich met alledaagse problemen kunnen melden. “De gemeente krijgt daardoor weer een gezicht.”

Eerste
D66 is de eerste van de drie partijen in de coalitie (VVD-D66-PvdA) die de oproep van de oppositie voor meer transparantie en dualisme ondersteunt. Vooral GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen pleiten daar al langer voor.

Hij kwam meteen in conflict met Kees Noomen, fractievoorzitter van de VVD, de grootste partij. Noomen zei best te willen praten, maar geen behoefte te hebben aan hoorzittingen voor wethouders die zich al hebben bewezen, zoals zijn ‘eigen’ wethouder Herbert Raat. Die is volgend jaar twaalf jaar lid van het College van B en W.

Van der Steenhoven zei die aarzelingen niet te begrijpen. “Waar bent u bang voor? Als je twaalf jaar wethouder bent, dan kun je je best in een hoorzitting open en transparant presenteren. “Wethouder Raat heeft zich eerder een voorstander getoond van de gekozen burgemeester en was bereid op termijn de eerste gekozen burgemeester van Amstelveen te worden. Ik denk dat hij zo’n kleine hoorzitting prima aankan.”

“Ik wil praten over hoe de democratie werkt en hoe we het vertrouwen van inwoners in de lokale democratie kunnen vergroten”, zei Van der Steenhoven. Dat laatste is opmerkelijk, want eerder had Van der Steenhoven zich juist afgezet tegen zo’n debat omdat inwoners daaraan volgens hem geen behoefte zouden hebben. Hij deed dat in mei in een uitzending van de RTVA-talkshow 1Amstelveen, waar de leiders van de vier grootste partijen (VVD, D66, Burgerbelangen Amstelveen en GroenLinks) elkaar nog in de haren vlogen.

De uitzending van 1Amstelveen met de vier leiders van de grootste politieke fracties in Amstelveen is hier terug te kijken.