AVA maakt zich zorgen om plaatsing pinautomaat Amsterdamseweg

Actief voor Amstelveen (AVA) maakt zich zorgen om een te plaatsen pinautomaat aan de Amsterdamseweg 533. Voorheen zat daar een vestiging van de Rabobank, maar inmiddels is dat kantoorruimte met een door een gezin  met twee kinderen gehuurde bovenwoning. De locatie zou nu niet meer geschikt zijn voor een pinautomaat in verband met de angst op een plofkraak.

In 2019 kreeg AVA de toezegging, na overleg tussen gemeente en banken, dat er geen nieuwe pinautomaten geplaatst zouden worden in gevels van panden waar een bovenwoning aanwezig is. Nu blijkt dat er voor de Amsterdameweg 533 alsnog een omgevingsvergunning is toegekend.

De huidige bewoners maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun zelf en die van hun omgeving, diende tegen plaatsing bezwaar in, maar kregen van de gemeente als reactie dat de aanvraag voldoet aan alle eisen en de vergunning verleent is. AVA fractievoorzitter Michel Becker heeft nu de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het eens met de conclusie dat het pand aan de Amsterdamseweg 533, door het vertrek van de RABO bank, een andere bestemming heeft gekregen en hier sprake is van een nieuwe locatie.
  2. Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor plaatsing betaalautomaat, hier voor bewoners en omgeving de veiligheid in het geding is.
  3. Wil het college zich zo spoedig mogelijk, dus vóór plaatsing van de beoogde betaalautomaat, zich tot het uiterste inspannen om Geldmaat te bewegen een andere locatie voor de beoogde betaalautomaat te vinden.
  4. Bovenstaande vragen graag zo gemotiveerd en spoedig  mogelijk beantwoorden.

In de eerst volgende raadsvergadering op woensdag 8 september zullen de vragen van AVA worden behandeld.