Gemeente Amstelveen houdt zich niet aan Wet openbaarheid bestuur

De Gemeente Amstelveen heeft de wettelijke termijn genegeerd in Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) om opgevraagde documenten openbaar te maken. De Stichting Allemansbelang heeft de gemeente in gebreke gesteld.

Begin juni heeft Stichting Allemansbelang een Wob-verzoek bij de bestuursorganen van de gemeente Amstelveen neergelegd. Gevraagd is naar alle documenten in verband met de busbaan Olympiadelaan.  De gemeente heeft voor de behandeling van het verzoek de maximale termijn van acht weken genomen. Op de dag dat de termijn was afgelopen ontving Allemansbelang een kort bericht waarin staat dat het niet mogelijk is alle stukken te verzamelen en of we maar geduld willen hebben tot half september.

Allemansbelang heeft de gemeente nu een uiterste termijn gesteld van een extra veertien dagen. Indien daar niet aan wordt voldaan stapt de stichting naar de rechter om afgifte af te dwingen.

Voorzitter Horsman van Stichting Allemansbelang: “Dit voorval verbaast mij op zich niet en is tekenend voor hoe de Gemeente Amstelveen omgaat met sommige wetten en hoe weinig serieus inwoners worden genomen. We hopen dat raadsleden de Gemeente zullen aanspreken op het negeren van de wettelijke termijn uit de Wob. Openbaarheid is in ons aller belang.”