Gemeente moet andere taal spreken om minima te bereiken

Dat Amstelveners die onder de armoedegrens leven weinig gebruik maken van ondersteuningsmaatregelen van de gemeente, is mede te danken aan de taal waarin de gemeente deze groepen aanspreekt. Dit blijkt uit een analyse van de Hogeschool van Amsterdam (HVA), die op verzoek van de gemeente is gemaakt.

De HVA wijst de gemeente erop dat wie moet rondkomen van weinig geld daardoor vaak zo geobsedeerd is dat de “verwerkingscapaciteit van onze hersenen, ook wel bandbreedte genoemd, onder druk komt te staan.” Daardoor zouden mensen minder goed kunnen plannen, doelen stellen, verleidingen weerstaan en vasthouden aan plannen. “Dit heeft onder andere invloed op het aanvragen van minimavoorzieningen en/of het gebruik (kunnen) maken van de schuldhulpverlening”, aldus de onderzoekers.

Een van hun aanbevelingen is in alle schriftelijke communicatie te kiezen voor een zo eenvoudig mogelijk taalgebruik, waar mogelijk ondersteund met pictogrammen. Daaraan ontbreekt het momenteel; aanvraagformulieren zijn vaak te ingewikkeld, terwijl vaak ook niet duidelijk is wat wel en wat niet ingevuld hoeft te worden. Het advies van de HVA is nooit meer aan informatie te bieden of te vragen dan de burger en de gemeente (ter beoordeling) op dat moment echt nodig hebben.

Vaak is het burger ook niet duidelijk of hij in aanmerking kan komen voor een bepaalde voorziening. Daarbij komt dat aanvraagformulieren vaak harde teksten bevatten die de burger ervoor waarschuwen dat hij bij het invullen toch vooral geen fouten mag maken. Zoals: “Worden niet alle gevraagde stukken aangeleverd binnen een bepaalde tijd, dan wordt de kwijtschelding afgewezen.” Of: “Het niet, niet op tijd of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete.” Allemaal teksten die onzekerheid tot gevolg hebben en die de motivatie verlagen om een aanvraag tot een goed einde te brengen”, aldus de onderzoekers.

Het College van B en W heeft al jaren te kampen heeft met het probleem dat voorzieningen voor minima deze doelgroepen niet bereiken. Een eerdere communicatiestrategie, waarbij video’s werden ingezet, mislukte volledig. Het college zegt nu met deze en de andere suggesties de komende maanden aan de slag te gaan. “Dit sluit aan bij de lijn die het college al had ingezet om de communicatie eenvoudiger, vriendelijker en laagdrempeliger te maken.”

Kort geleden was een uitzending van 1Amstelveen geheel gewijd aan armoede in Amstelveen. Deze uitzending is hier terug te zien.