Karel Eykman School was al eerder gewaarschuwd voor te weinig resultaten

De onderwijskwaliteit op de Amstelveense Karel Eykman School is de afgelopen vier jaar sterk achteruitgegaan en is nu ‘onvoldoende’. Toch is de school er ook vier jaar geleden al voor gewaarschuwd dat ze niet uit alle leerlingen haalt wat erin zit.

Dit blijkt uit de definitieve versie van het kwaliteitsonderzoek waaraan de Inspectie van het onderwijs de basisschool heeft onderworpen. Het rapport is nu officieel gepubliceerd, nadat de school de ouders eind mei al over de hooflijnen had geïnformeerd.

De directe aanleiding om de protestants-christelijke school (600 leerlingen) te onderzoeken, waren klachten van ouder Oleg Banachek over de behandeling van zijn kind door verschillende leerkrachten. “Een ernstig signaal”, zegt de onderwijsinspectie, die deze klachten zelf overigens niet verder heeft onderzocht. “Wij vragen ons naar aanleiding hiervan echter wel af wat de school doet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”

Het inspectierapport schetst verder het beeld van een basisschool die in 2017 nog een ‘goed’ scoorde bij de onderwijsinspectie en die zich aanmeldde om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘excellente school’, maar in de jaren daarna afgleed. Toen de jury van de competitie ‘excellente school’ eind 2017 op bezoek kwam, waarschuwde deze er al voor dat voor de kinderen van deze school “meer leerwinst te behalen” zou zijn. Een verklaring voor de sterke achteruitgang geeft het inspectierapport niet.

De voornaamste kritiek is dat de school te weinig zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen en tekortschiet in de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ook het veiligheidsbeleid (waaronder het tegengaan van pesten) is onder de maat. Daarbij komt dat verbeteringen niet worden uitgelokt omdat de school “weinig op zichzelf reflecteert” en “weinig kritisch is ten aanzien van het eigen handelen”.

Inmiddels heeft de Karel Eykman School afscheid genomen van directeur Frank Sevriens. Herman Kolthof is als interim-directeur aan de slag gaan. “Ik heb het vertrouwen”, zegt hij in een brief aan de ouders, “dat we binnen de gestelde termijn van een jaar weer een positieve beoordeling kunnen krijgen.” In het tweede kwartaal van 2022 doet de onderwijsinspectie opnieuw onderzoek.

Wilt u het hele rapport lezen dan kan dat via deze link. Bekijk hier de uitgebreide reportage die RTVA maakte over de Karel Eykman School.