Studentencampus Uilenstede heeft zijn rookmelders

In alle complexen op studentencampus Uilenstede, waar dit vanaf juli 2022 wettelijk verplicht is, zijn nu rookmelders aangebracht. Dit heeft studentenhuisvester DUWO laten weten.

DUWO moet voor medio volgend jaar veel studentencomplexen van rookmelders voorzien, maar Uilenstede zou voorrang gekregen hebben omdat hier na een brand in februari van dit jaar veel onrust was ontstaan. Ook in juni was er nog een (kleine) brand. De gemeente Amstelveen, met name wethouder Herbert Raat (Handhaving), heeft enkele malen kritiek geleverd op de aanpak van DUWO. Hij vond dat de verhuurder te passief reageerde op het verzoek om snel rookmelders te plaatsen.

Naast rookmelders worden op Uilenstede ook andere maatregelen genomen om de gevolgen van eventuele brand te beperken. Uit onderzoek is gebleken dat de toegangsdeuren van de zes woontoren op Uilenstede niet voldoende brandwerend zijn (20 minuten brandwerend in plaats van 30 minuten). Daarop is besloten om de deuren bij alle torens te vervangen. De uitvoering daarvan is inmiddels gaande en in één van de torens is het werk al afgerond. Eind van het jaar zal volgens DUWO ook de rest van de torens op de campus zijn voorzien van nieuwe brandwerende deuren.

In een persbericht waarin DUWO de maatregelen toelicht, wordt opnieuw gewezen op het gedrag van de bewoners van studentenhuizen.  “DUWO probeert al jaren bewoners aan te zetten tot brandveilig gedrag. In studentencomplexen worden regelmatig obstakels in vluchtwegen geplaatst (oude meubels, kratten e.d.). Ook is de ervaring dat bijvoorbeeld rookmelders regelmatig worden verwijderd of brandblussers voor de lol worden gebruikt.”

DUWO zegt op Uilenstede nu extra aandacht te besteden aan brandveiligheid. “Er wordt intensiever gecontroleerd. Alle eenheden hebben te horen gekregen wat ze moeten aanpakken en ook daarop wordt weer gecontroleerd. Met de bewoners die bij de brand betrokken waren, zijn meerdere goede gesprekken gevoerd. In de komende tijd zal DUWO strenger handhaven op het intact laten van de rookmelders en het vrijhouden van de vluchtwegen.”