Tweejaarlijkse stadspeiling laat zien dat Amstelveners tevreden zijn

Amstelveners voelen zich over het algemeen veilig en tevreden in hun leefomgeving. Iedere twee jaar laat de gemeente een stadspeiling houden om te kijken hoe we onze leefomgeving waarderen.  In 2019 was dat een 7,9 en nu dus een 8,1. Wel ervaren inwoners van Amstelveen meer stress en onrust door de coronapandemie

Burgemeester Tjapko Poppens  “Het is mooi dat Amstelveners overwegend positief over hun leefomgeving zijn. Voor de gemeente een uitdaging om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. De peiling geeft ons ook een beeld van wat inwoners als minder positief ervaren en wat hen bezig houdt, zodat wij daar beter op kunnen aansluiten met onze dienstverlening en beleidsplannen.”

De bereikbaarheid per auto, fiets en het openbaar vervoer worden alle drie hoger gewaardeerd dan in 2019. De waardering voor het OV was zelfs een punt hoger (7,5) dan in 2019, waarschijnlijk door de ombouw van de Amstelveellijn en het vervangend busvervoer. Ook de verkeersveiligheid in de buurt is verbeterd volgens inwoners, hoewel ’te hard rijden’ nog steeds voorkomt.

Amstelveners zijn over het algemeen tevreden over hun leefomgeving. Ze wonen in een prettige woning, voelen zich veilig en thuis in hun buurt en zijn tevreden over het onderhoud van de buurt. Inwoners geven aan last te hebben van hondenpoep en zwerfvuil. Ook geven zij aan dat er meer dingen in de buurt kapot zijn en dat de wegen bij winterweer minder goed begaanbaar zijn. Buurtvoorzieningen zoals winkels, groen en parkeergelegenheid worden goed gewaardeerd.

De coronapandemie heeft effect op Amstelveense inwoners. Een deel van de inwoners ervaart meer onrust of stress en een derde voelt zich eenzamer. Mensen zijn bezorgder over de gezondheid van familieleden, meer dan over hun eigen gezondheid. Meer inwoners zijn gaan sporten.

De stadspeiling geeft ook een beeld van hoe inwoners aankijken tegen zaken zoals afvalscheiding, wat zij doen om duurzamer te wonen of zij als vrijwilliger of mantelzorger op de hoogte zijn van de voorzieningen, van welke voorzieningen zij gebruik maken en in hoeverre zij tevreden zijn over communicatie van de gemeente.

Het hele rapport kunt u hier nalezen