Ook in Bovenkerk problemen met WOB-verzoek bewoners

Het lijkt erop dat de gemeente veel moeite heeft met het behandelen van WOB-verzoeken. Nog geen maand nadat het College van Burgemeester en Wethouders via een persbericht liet weten hoe belangrijk het ’transparantie’ vindt, beklaagt opnieuw een groep inwoners zich over de manier waarop zulke verzoeken op het raadhuis worden behandeld.

WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Burgers die willen weten hoe de overheid achter de schermen zijn werk doet, kunnen op grond van deze wet documenten opvragen. In Amstelveen gaat dat niet altijd even vlot. In principe moet een overheid binnen 4 weken antwoord geven op een WOB-verzoek en kan ze eenmaal om 4 weken uitstel vragen.

Begin augustus trok de Stichting Allemansbelang aan de bel omdat ze (nadat de wettelijke termijn was verstreken) te horen kreeg dat de gemeente de gevraagde stukken (nog) niet kon leveren.
Nu beklaagt Actiecomité Veilig Bovenkerk zich erover dat de gemeente maar liefst 15 weken nodig heeft gehad om te reageren op een WOB-verzoek. Het verzoek had betrekking op de plannen voor de aanleg van een bussluis in de Noorddammerlaan. Volgens het Actiecomité bestond de reactie van de gemeente uit niet veel meer dan de vraag om het WOB-verzoek nader te verduidelijken. Binnenkort is hierover een gesprek tussen de gemeente en de bewoners.

Overigens blijft het Actiecomité Veilig Bovenkerk zich verzetten tegen het gemeentelijke plan voor de aanleg van een bussluis. De groep is in afwachting van een uitspraak op een eerder ingediend bezwaarschrift en zegt dat het “netjes” zou zijn als de gemeente dit plan niet uitvoert zolang zo’n uitspraak er niet is. Om goed verweer te kunnen voeren, is het ook belangrijk dat het WOB-verzoek de bewoners snel informatie oplevert, zegt Onno Zwerver, namens het actiecomité.

Het comité zegt wel blij te zijn met gemeentelijke plannen voor versmalling en het aanbrengen van drempels op de Vierlingsbeeklaan, maar is tegen de maatregel om extra eenrichtingsverkeer in te voeren in sommige achterliggende woonstraten.