Vanaf 7 oktober niet meer met de auto langs de Urbanuskerk wegens komst bussluis

Automobilisten kunnen vanaf 7 oktober niet meer langs de Sint-Urbanuskerk rijden. Het autoverkeer op de doorgaande route Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk wordt onderbroken door een bussluis. “We nemen deze maatregel voor de verkeersveiligheid”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Het College van B en W besloot in januari 2021 tot de bussluis om Bovenkerk verkeersveiliger te maken, na verkeersanalyses en een participatietraject in de buurt. De route langs de Urbanuskerk werd door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. “Het is een smalle weg die ook door fietsers en bromfietsers wordt gebruikt en niet geschikt is als doorgaande ontsluitingsroute in de noord-zuidverbindingen in Amstelveen”, legt Ellermeijer uit. “Het drukke doorgaande verkeer langs deze route zorgde voor een onveilige verkeerssituatie.”

De gemeente verwacht dat de automobilisten een paar weken moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarna zullen de meesten via de Beneluxbaan en Bovenkerkerweg gaan rijden. Om automobilisten te ontmoedigen die toch door Bovenkerk blijven rijden en daardoor hun weg proberen te vinden door de woonstraten in het ‘benedendijkse woongebied’, worden ook daar maatregelen genomen.

“In overleg met de bewoners zijn we gekomen tot een pakket maatregelen waarmee het voor doorgaand verkeer onaantrekkelijk wordt om door deze woonstraten te rijden”, zegt Ellermeijer. Ook het Bewonersplatform Bovenkerk was nauw betrokken. “Denk bijvoorbeeld aan drempels en het versmallen van de weg.” De gemeente monitort het effect van deze maatregelen en zal indien nodig bijsturen als de situatie daarom vraagt.

De werkzaamheden in Bovenkerk beginnen 7 oktober en zullen naar verwachting eind november klaar zijn.