Terrasuitbreiding mag de hele winter

De gemeente verlengt het Gedoogbeleid Verruiming terrassen tot 1 april 2022. Dit geeft horecaondernemers meer ruimte om de verliezen van het Coronajaar te compenseren. Om het verblijf op een terras te veraangenamen in deze koelere periode, heeft het college van B&W tevens besloten tot een subsidieregeling voor Duurzame Terrasverwarming.

Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken): “Als gemeentebestuur maken we ons hard voor de Amstelveense ondernemers in door Corona getroffen bedrijfstakken. Met het verruimen van terrassen kunnen horecaondernemers de exploitatie verbeteren en omzet vergroten als onderdeel ons herstelpakket. Tegelijkertijd ondersteunen we hen bij het verduurzamen van hun terras door de kosten voor aanschaf of huur van terrasverwarming met 50% te subsidiëren. Denk hierbij aan de aanschaf van elektrische heaters, van dekentjes en verwarmde kussen.”

Om de verruiming van terrassen mogelijk te maken heeft de gemeente opnieuw gedoogbeleid vastgesteld met daarin de richtlijnen voor verruiming terrassen. Horecaondernemers die in het bezit zijn van een terrasvergunning mogen op basis van het gedoogbeleid hun terras uitbreiden en volgens de richtlijnen het terras vergroten. Voorwaarde is wel dat ze hiervan melding doen (of in de afgelopen coronaperiode hebben gedaan) bij de gemeente. Het gedoogbeleid geldt tot 1 april 2022. Horecaondernemers die geen terrasvergunning hebben en denken dat ze wel de mogelijkheid hebben om binnen de gedoogregeling te vallen kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket.

De gemeente heeft een subsidieregeling vastgesteld voor verduurzaming terrasverwarming. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf of huur van elektrische heaters, dekens of elektrische kussens. De maximale subsidie bedraagt €1500,- voor de aanschaf of €750,- in het geval van huren. Per half oktober kan de subsidie aangevraagd worden via een digitaal subsidieformulier op www.amstelveen.nl.