1Amstelveen: Het daklozenbeleid van Amstelveen

Half oktober stuurde de SP Amstelveen een brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W over het daklozenbeleid in Amstelveen. Naar schatting zijn er zo’n 150 economische daklozen in Amstelveen. De vragen van de SP en het rapport Economische daklozen in Amstelveen van oktober 2020 zijn de leidraad voor dit gesprek met wethouder Marijn van Ballegooijen, SP-burgerraadslid Wil Roode, Hans Wijnands (directeur De Regenboog Groep) en Maaike Zorgman (bestuurder FNV)