Grensoverschrijdend gedrag bij Veilig Thuis in Amstelveen

Een medewerker van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is in augustus op staande voet ontslagen nadat hij bij 37 meerderjarige vrouwelijke (oud-)cliënten grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Onder hen bevinden zich twee vrouwelijke inwoners van Amstelveen. Burgemeester Tjapko Poppens liet dit vandaag, vrijdag 12 november, weten aan de gemeenteraad.

De medewerker benaderde de (oud-)cliënten voor niet-werkgerelateerd contact. De ernst van het gedrag wordt momenteel nog onderzocht. Dat dit gedrag juist plaatsvindt binnen ‘Veilig Thuis’ is onacceptabel, schrijft Poppens. Veilig Thuis is er juist voor vrouwen die een veilig onderkomen zoeken nadat ze in hun thuissituatie zijn lastiggevallen, mishandeld of misbruikt.

Poppens: “Deze vrouwen waren aan de zorg van Veilig Thuis toevertrouwd. Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar moet zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste.”

Op 26 augustus werd de eerste melding al gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Direct na die melding is in opdracht van de GGD Amsterdam-Amstelland een intern integriteitsonderzoek gestart. Op 1 november is dit afgerond. Poppens: “We hebben de gemeenteraad nu pas kunnen informeren omdat we eerst met de betrokken vrouwen in gesprek wilden. We blijven ook zeer terughoudend met het verstrekken van informatie vanwege het lopende strafrechtelijk onderzoek en de privacy van de betrokkenen.”

Uit het onderzoek is gebleken dat de medewerker met 37 vrouwelijke (oud-)cliënten contact heeft gezocht via whatsapp, met als oogmerk om tot een afspraak te komen. De ernst van de gevallen verschilt per cliënt. Tot op heden zijn acht (oud-)cliënten nog niet bereikt voor verdere informatie.

Het strafrechtelijk onderzoek zal nu een vervolg krijgen, met medewerking van de (oud-)cliënten. Ook schakelt de GGD Amsterdam-Amstelland een extern onderzoeksbureau in om te onderzoeken hoe dit vanaf 2017 onopgemerkt heeft plaats kunnen vinden binnen Veilig Thuis.

Poppens sluit zijn brief af met: “Mochten er nieuwe belangrijke feiten aan het licht komen, dan zal het college u informeren indien dit mogelijk of verstandig is met het oog op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en op het strafrechtelijk onderzoek.”