Voorlopig geen villa’s op locatie De Zwarte Kat

Het kan nog wel even duren voordat er drie villa’s worden gebouwd op de plek van het voormalige café De Zwarte Kat aan de Amstel; als die villa’s er al ooit zullen komen.

De Raad van State heeft de omwonenden die bezwaar maakten tegen de bouw van de villa’s in het gelijk gesteld. De bouwplannen moeten worden opgeschort tot een uitspraak is gedaan in de zogeheten bodemprocedure en dat kan nog wel enkele jaren duren.

De uitspraak is een eerste succes voor omwonenden (en op de achtergrond ook voor de Dorpsraad van Nes aan de Amstel), die bezwaar hebben tegen het slopen van het voormalige horecapand en de bouw van drie kapitale villa’s. Over de bouw van die villa’s hebben het College van B en W, de eigenaar van De Zwarte Kat en een projectontwikkelaar enkele jaren geleden al geheime afspraken gemaakt. De gemeenteraad stemde voor de zomer in met een wijziging van het bestemmingsplan die hiervoor nodig was, waarbij niet werd ingegaan op de inhoud van deze eerdere deal.

De omwonenden vinden dat onzorgvuldig is onderzocht of De Zwarte Kat kan worden vervangen door een alternatieve vorm van kleinschalige horeca en dat het bouwen van drie villa’s op deze plek niet passend is. De procedure bij de Raad van State gaat onder andere over de vraag of dit deel van de Amsteldijk aangemerkt moet worden als “bestaand stedelijk gebied”; de gemeente zegt van wel, de bewoners van niet. Die vinden dat de locatie bij uitstek landelijk gebied is. De Raad van State vindt dat het beantwoorden van deze vraag nader onderzoek vraagt en dat dit gedaan moet worden in het kader van de zogeheten bodemprocedure.

Het conflict tussen de gemeente en omwonenden van De Zwarte Kat kwam eerder dit jaar aan de orde in een uitzending van 1Amstelveen, waaraan het College van B en W overigens niet wilde meewerken.