Gemeente Amstelveen gaat parkeerdruk meten in woonwijken

De gemeente Amstelveen gaat de parkeerdruk meten in een aantal woonwijken waar nu vrij parkeren geldt. “We willen weten of de parkeerdruk is toegenomen en of er eventueel betaald parkeren met vergunning moet worden ingevoerd”, zegt wethouder Floor Gordon.

Betaald parkeren met vergunning geldt op steeds meer plekken in Amstelveen. “We zien dat Amstelveners steeds moeilijker hun eigen auto voor de deur kwijt kunnen. Het wordt steeds drukker. Bovendien kunnen er onveilige situaties ontstaan als er veel auto’s door de woonstraten rijden op zoek naar een gratis parkeerplek”, legt Gordon uit.

Olievlek
Als gevolg van de invoering van betaald parkeren met vergunning kan sprake zijn van zogenoemde olievlekwerking. “Dit houden we in de gaten in de aangrenzende wijken”, zegt Gordon. “Maar we doen deze metingen ook vanwege signalen van bewoners die hun auto niet meer kwijt kunnen en overlast ervaren van vreemdparkeerders. Mochten de metingen aanleiding geven voor de invoering van betaald parkeren doen we dit om de woonwijken leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. De auto is in Amstelveen geen melkkoe.”

De gemeente voert de nieuwe parkeerdrukmetingen uit tussen 24 januari en 10 februari 2022 in een aantal gebieden grenzend aan wijken waar nu al betaald parkeren geldt. Als blijkt dat de parkeerdruk te hoog is, kan ook in deze gebieden betaald parkeren met vergunning worden ingevoerd.