Niet alleen meer woningen voor ouderen, maar ook een extra verpleeghuis

Niet alleen meer woningen voor ouderen, maar ook een extra verpleeghuis moet er volgens de VVD in Amstelveen komen. De toenemende vergrijzing vraagt volgens de politieke partij om actie.

Het aandeel 75-plussers in Nederland zal in 2030 stijgen naar 12% van de bevolking. Dan gaat het om ruim 2 miljoen mensen. De groep 85-plussers, die relatief veel zorg nodig heeft, zal dan ook toegenomen zijn tot 540.000 mensen. Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar als het moment komt dat dit niet meer kan moeten er voldoende verpleeghuisbedden zijn.

Het College van B&W van Amstelveen heeft hiervoor een Woonzorgvisie Ouderen geschreven die in februari in de raadscommissie en in de raad behandeld gaat worden. De VVD roept op om de zaken concreet te maken en al vast locaties aan te wijzen waar de woningen en een nieuw verpleeghuis gebouwd moeten worden.

Foto: Jet Smit, burgerraadslid wonen VVD en Victor Frequin, raadslid VVD, woordvoerder zorg