Glazen platen rotondes Amstelveenlijn vervangen

Vanaf maandag 7 februari start de gemeente Amstelveen met het aanpassen van het hekwerk bovenop de Amstelveenlijn rotondes. De nu nog glazen beplating wordt vervangen door hekken met spijlen. Dit is nodig om het zicht voor verkeersdeelnemers te verbeteren.

Niet langer beperkt zicht bij vochtig weer

Het hekwerk op de rotondes voorkomt dat voetgangers in de dieper gelegen rijbanen of trambaan kunnen vallen. Na aanleg van de rotondes bleek echter dat de glazen beplating bij vochtig weer beslaat. Bij de nieuwe hekwerken zijn de spijlen zo ver als mogelijk uit elkaar gezet, zodat automobilisten goed zicht op het langzaam verkeer hebben en er geen beperking is bij vochtig weer. De glazen platen die niet langs de rijbaan zitten, blijven in tact.

Eerder al maatregelen genomen

“De gemeente liet vorig jaar onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de nieuwe rotondes,” aldus wethouder Rob Ellermeijer van Verkeer en Vervoer. “Eén van de aanbevelingen was om een deel van de glazen beplating te vervangen om het zicht op het langzaam verkeer te verbeteren. Een ander advies waren snelheidsremmende maatregelen. Extra bebording, drempels en het verhogen van de voetgangersoversteek zijn reeds doorgevoerd. Daarnaast is bij de noordelijke rotondes één rijrichting voor fietsers ingesteld.”

Start werkzaamheden bij Sportlaan

De werkzaamheden beginnen bij de rotonde Sportlaan. Omdat er met een hoogwerker gewerkt wordt, is de noordzijde van de rotonde op maandag 7 februari afgesloten van 09:00 tot 16:00 uur. De zuidzijde is afgesloten op dinsdag 8 februari van 09:00 tot 16:00 uur. Eind februari starten de werkzaamheden bij de rotondes Kronenburg en Zonnestein.