Raadslid Gerritsen ergert zich aan deelscooterdropping: “Ze worden lukraak op de stoep gekwakt”

Arjan Gerritsen, raadslid van de VVD, ergert aan de zogenaamde deelscooterdroppings.  Bij een dergelijke dropping worden door de aanbieder soms meer dan tien scooters tegelijk uit een kleine vrachtwagen geladen en op straat neergezet. De hinder die dit oplevert is de VVD een doorn in het oog: ‘de scooters worden lukraak op de stoep gekwakt, de voetganger kan ze niet of met moeite passeren en het levert een rommelig straatbeeld op’, aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.

Van deelconcepten, waar de deelscooter ook onder valt, wordt in Amstelveen goed gebruik gemaakt Verschillende publicaties laten tot nu toe ook zien dat er enthousiast gebruik van wordt gemaakt. Tegelijkertijd bereiken zijn er regelmatig klachten over de deelscooters.

Die klachten richten zich hoofdzakelijk op de praktijk dat de deelscooters na gebruik overal en nergens worden neergezet. Er komen ook steeds meer klachten over deelscooterdroppings. Arjan Gerritsen: ‘de achilleshiel is dat er geen sturing is op het claimen van de openbare ruimte door aanbieders van deelscooters’.

De deelscooters kunnen zowel door de aanbieder als door de gebruiker praktisch overal neergezet worden. De VVD heeft wethouder Ellermeijer daarom gevraagd te onderzoeken of er meer sturingsmiddelen ingezet kunnen worden, zodat de overlast van de deelscooters zoveel mogelijk kan worden beperkt.

‘Gerritsen wil  nu dat er geschikte locaties worden aangewezen vor het plaatsen van deelscooters.