Studenten de straat op vanwege nijpend woningtekort

De maat is vol voor studenten! Met een tekort aan ruim 6.600 woningen in de regio Groot-Amsterdam is de woningnood enorm voor deze groep. Vandaag gingen tientallen studenten de straat op om te protesteren tegen het bezwaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om 2.500 studentenwoningen te bouwen in Kronenburg, vlakbij het huidige studentencentrum Uilenstede.

De studentenwoningen zouden direct onder de aanvliegroute van Schiphol worden gebouwd, wat volgens de ILT niet veilig genoeg zou zijn. Voornaamste reden van bezwaar is geluidsoverlast. Hiermee staat de ILT recht tegenover de gemeente Amstelveen, Stichting Duwo (woningeigenaar), projectontwikkelaars en ook veel studenten. De Raad van State buigt zich vandaag over de kwestie en komt over 6 weken met een uitspraak of er wel of niet gebouwd mag worden in Kronenburg.