Wethouder Rob Ellermeijer roept sportverenigingen op te investeren in duurzaamheid

 Wethouder Rob Ellermeijer (Sport) roept verenigingen op te investeren in duurzaamheid. De subsidieregeling voor Amstelveense sportverenigingen die willen verduurzamen geldt ook in 2022 en 2023. “Verschillende Amstelveense clubs hebben al belangrijke stappen gezet bij de verduurzaming van de accommodatie en andere clubs zijn zich aan het oriënteren”, vertelt Ellermeijer. “Ook voor deze clubs kan het de moeite zijn om te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. De verduurzaming kan verenigingen in de exploitatie een belangrijk voordeel opleveren met lagere energielasten.”

Subsidie
De gemeente Amstelveen stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om de sportverenigingen met eigen accommodatie, maar ook verenigingen die op een gemeentelijk sportpark sporten te ondersteunen bij investeringen in duurzaamheid, zoals het vervangen van de veldverlichting door LED. Maar ook investeringen in klimaatadaptatie (bijvoorbeeld een vegetatiedak), circulariteit (zoals recyclebare kantplanken) en toegankelijkheid (onder andere integraal toegankelijk toilet) vallen onder de regeling. Deze regeling is aanvullend op de landelijke regeling ‘Subsidiering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA met 15% duurzaamheidssubsidie).

Voor 2022 en voor 2023 is wederom per jaar 200.000 euro beschikbaar, waarbij de sportvereniging voor maximaal 1/3 van de investering subsidie kan krijgen. “Naast informatie- en subsidieverstrekking kunnen we hen in contact brengen met bureaus die zijn gespecialiseerd in verduurzamen. We willen de clubs graag op weg helpen”, vertelt Ellermeijer.