Bijeenkomst Alliantie tegen eenzaamheid succesvol verlopen

In 2021 is de gemeente Amstelveen een Alliantie tegen eenzaamheid gestart samen met verschillende andere organisaties. In 2022 sluiten zij de handen verder ineen zodat zij gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen eenzaamheid. Op 7 maart was er een bijeenkomst georganiseerd in het Cobramuseum.

“Eén op de acht Amstelveners is ernstig eenzaam en dit heeft op termijn ook gevolgen voor de gezondheid. Daarom heeft de gemeente een Amstelveense Alliantie tegen eenzaamheid gestart. Deze alliantie bundelt de krachten van de gemeente, ondernemers, vrijwilligers, sport, cultuur-, welzijn- en zorgpartijen. Voor het oplossen van eenzaamheid is kennis en samenwerking nodig want eenzaamheid heeft veel verschillende oorzaken. De ene heeft tegen eenzaamheid goed vervoer nodig, de andere misschien oefening in sociale vaardigheden. Door samen te werken kunnen we eenzaamheid eerder herkennen en een persoonlijke oplossing bieden.”, vertelt Marijn van Ballegooijen, wethouder Zorg en Welzijn (PvdA).

2021 is een oriënterend jaar geweest voor de alliantie. In verschillende bijeenkomsten hebben de organisaties kennis met elkaar gemaakt, zijn verwachtingen uitgesproken en zijn enkele projecten gezamenlijk uitgevoerd. In 2022 zet de alliantie een nieuwe stap. Door middel van ‘samensturing’ wordt het hen mogelijk gemaakt om een gezamenlijke vuist te maken tegen eenzaamheid. De bijeenkomst heeft hierin een faciliterende rol gehad.

Opzet programma
Hoe maken we ‘samensturing’ mogelijk? Subsidie, kennisdeling, kaders en werkafspraken vormen hier de basis van. Belangrijk uitgangspunt is niet het vergroten van het aanbod, maar de focus leggen op onderliggende oorzaken. Eenzaamheid is een normale emotie en iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Het is een probleem als iemand niet in staat is de eenzaamheid zelf op te lossen. Zeker wanneer het langer duurt. Expert Jeannette Rijks lichtte tijdens de bijeenkomst toe wat eenzaamheid precies is en wanneer je moet ingrijpen. “Eenzaamheid beïnvloedt het brein en dat is niet hetzelfde als sociaal isolement. Eenzaamheid wordt niet opgelost door het aanbieden van sociale activiteiten, maar door de mogelijkheid van de persoon tot het aangaan en houden van verbinding. Het belangrijkste is daarom dat mensen leren relaties aan te gaan en te onderhouden, en het geven van handvatten, zodat iemand het zelf op kan lossen”, vertelt Rijks.

Tijdens de bijeenkomst hebben werkgroepen zich gebogen over de drie thema’s: deskundigheidsbevordering, communicatie & bewustwording en het versterken van het netwerk. De uitkomsten vormen de basis voor de alliantie om in de praktijk aan de slag te gaan. Er zijn daarbij concrete afspraken gemaakt die samensturing mogelijk maken.

Als u een bijdrage wilt leveren kunt u een mail sturen naar eenzaamheid@amstelveen.nl.