Burgemeester Poppens: ‘Nu voorzieningen bieden aan Oekraïense vluchtelingen’

Nu de eerste opvang voor Oekraïense vluchtelingen is geregeld, is de gemeente samen met maatschappelijke instellingen bezig ze de juiste voorzieningen te bieden. “Daar ligt nu onze prioriteit”, vertelt burgemeester Tjapko Poppens. “Denk aan onderwijs, taal en sport, zodat kinderen een normaal ritme krijgen”. Afgelopen maandag startte een dagprogramma voor vluchtelingenkinderen in Griffioen. 

“Net als voor ieder ander was de schok ook voor mij enorm groot toen Rusland Oekraïne binnenviel”, vertelt Poppens. De burgemeester is blij met het grote aantal medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen.

Inschrijving
Ook is de gemeente begonnen met de registratie van vluchtelingen in de Basisregistratie Personen (BRP), zodat zij aanspraak kunnen maken op voorzieningen in ons land. Om het inschrijven van vluchtelingen goed te laten verlopen heeft de gemeente tijdelijk extra loketten geopend. Ook vluchtelingen die worden opgevangen bij particulieren moeten zich inschrijven bij de gemeente. Het is belangrijk dat vluchtelingen die in Amstelveen verblijven, worden opgenomen in onze Basisregistratie Personen (BRP) en een Burgerservicenummer (BSN) krijgen. Met een BSN kunnen zij aanspraak maken op een zorgverzekering, werk, leefgeld en bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen.

Onderwijs
Afgelopen weken werden voor de kinderen op de opvanglocaties al sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Vorige week bracht een groep een bezoek aan Artis om even hun zorgen te vergeten. Op maandag 28 maart is een dagprogramma gestart voor ouders en kinderen van 2-6 jaar en voor kinderen van 6-12 en 12-18 jaar. Dit programma wordt georganiseerd in Griffioen. Naar schatting nemen circa 100 kinderen deel aan het dagprogramma. De voorziening is ook beschikbaar voor kinderen die bij Amstelveense particulieren zijn ondergebracht. De gemeente heeft hierover contact met kinderopvangorganisaties, bestuurders van primair en voortgezet onderwijs. De Oekraïense zondagsschool in Amstelveen geeft op zondag al les aan kinderen van vluchtelingen, onder andere in de Oekraïense taal en cultuur. De gemeente heeft hiervoor extra ruimte beschikbaar gesteld.

Werk en inkomen
Het Rijk heeft regelgeving aangepast zodat vluchtelingen uit Oekraïne vanaf 1 april in Nederland mogen werken. Daarnaast verwachten de gemeente van het Rijk op korte termijn duidelijkheid over leefgeld (vergoeding voor kosten van voeding en kleding) aan vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om vluchtelingen te voorzien van leefgeld in de tussenliggende periode. Ook bekijkt de gemeente of versnelling van inschrijving in de BRP voor de vluchtelingen die een baan hebben gevonden, wenselijk en uitvoerbaar is.

Opvang
De gemeente vangt inmiddels circa 460 personen op in het Ibis Hotel en het Adagio Aparthotel. Het aantal is toegenomen door vluchtelingen die zichzelf hebben gemeld bij de opvang, omdat ze er familie of bekenden hebben zitten. Met het landelijk verdeelcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne en het hotelmanagement heeft de gemeente afgesproken op dit moment geen nieuwe vluchtelingen meer op te nemen op de locaties.

Informatiebehoefte
Vluchtelingen hebben nog steeds veel vragen over diensten van de gemeente en andere zaken. Vanaf 29 maart houdt Vluchtelingenwerk twee spreekuren per week op de opvanglocaties om vragen te beantwoorden. Daarnaast bekijkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, Maccabi NL, Rode Kruis, Participe, de Vrijwilligerscentrale, Joods Maatschappelijk Werk en de Oekraïense gemeenschap in Amstelveen welke maatschappelijke en welzijnsvoorzieningen de vluchtelingen verder nodig hebben tijdens hun verblijf in Amstelveen.

Informatie en vragen
Op de website van de gemeente worden de informatie en de meest gestelde vragen regelmatig geactualiseerd. Ook in het Engels. Op de opvanglocaties worden de Oekraïners actief geïnformeerd in hun eigen taal, net als de Oekraïense gemeenschap in Amstelveen. Vragen over opvang en hulp aan Oekraïners kunnen inwoners stellen via oekraine@amstelveen.nl.

Algemene informatie over opvang van vluchtelingen vindt u hier.

Bekijk ook: Opvang Oekraïners in Amstelveen vol: Sofiya woont met z’n negenen in een huis