Gebieden betaald parkeren met vergunning worden uitgebreid

Het aantal gebieden waar in Amstelveen betaald parkeren met vergunning geldt wordt uitgebreid. Uit recente metingen blijkt dat de parkeerdruk in bepaalde wijken zo hoog is dat bewoners hun auto steeds moeilijker kwijt kunnen, vertelt Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid.

Betaald parkeren met vergunning wordt daarom eind mei 2022 ingevoerd in Elsrijk. In juni 2022 volgen het Oude Dorp en een deel van Keizer Karelpark. De gemeenteraad had eerder al ingestemd met betaald parkeren in deze gebieden als de parkeerdruk daar aanleiding toe zou geven. Dat is nu het geval, zegt Gordon.

Voortdurend wordt de parkeerdruk in alle wijken gemeten: recente meting in de wijk Kostverloren geeft nog geen directe aanleiding tot invoering van ‘parkeren met vergunning’. De verwachting is dat na invoering van het systeem van parkeervergunningen, het zogenaamde ‘waterbedeffect’ optreedt in aangrenzende wijken.

Leefbare wijken

“Het invoeren doen we voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze wijken. Bewoners en hun bezoekers moeten wat de gemeente betreft bij de woning kunnen parkeren. Als het te druk is kunnen bovendien onveilige situaties ontstaan door automobilisten die door de woonstraten rijden op zoek naar een gratis parkeerplek, zegt Gordon.

Aanleidingen voor de metingen van eind januari en begin februari waren de signalen vanuit de bevolking met betrekking tot verhoogde parkeerdruk en de daarbij behorende tekort aan parkeerplaatsen, met name voor bezoekers.

Klik op de afbeelding voor vergrote versie

Overzicht parkeren Gemeente Amstelveen