Met 360 vluchtelingen uit Oekraïne is beschikbare capaciteit in Amstelveen bereikt

Bijna twee weken geleden is Amstelveen gestart met de noodopvang van gevluchte Oekraïners. Deze vluchtelingen worden opgevangen in het Ibis Hotel en het Adagio Aparthotel. Inmiddels bedraagt het aantal circa 360 personen, onder wie ongeveer 100 kinderen. Daarmee heeft Amstelveen de nu beschikbare capaciteit opgevuld.

Eerste opvang

Samen met maatschappelijke organisaties is de gemeente bezig met het regelen en organiseren van de dagelijkse behoeften, medische zorg en dagbesteding. Het is deze eerste periode belangrijk dat de vluchtelingen zich veilig voelen en bij kunnen komen van de vaak lange en vermoeiende reis.

Opvang tweede fase

De vluchtelingen die in Amstelveen verblijven worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de aantallen en de samenstelling van groep vluchtelingen. Vervolgens kunnen de voorzieningen op maat worden afgestemd. Het is daarom ook belangrijk dat vluchtelingen die verblijven op particuliere adressen in Amstelveen zich laten registeren bij de gemeente. Dit zodat ook zij in aanmerking kunnen komen voor deze voorzieningen, zoals onderwijs.

Prioriteit is dat Oekraïense kinderen in de opvang op korte termijn een dagprogramma krijgen met aandacht voor taal, cultuur en sport. Een onderwijsaanbod volgt, ook voor kinderen die op particuliere adressen verblijven. De gemeente heeft hierover nauw contact met kinderopvangorganisaties en bestuurders van primair en voortgezet onderwijs.

Ook worden voor de volwassenen de mogelijkheden om te werken onderzocht. Het Rijk is van plan de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen en bekijkt momenteel op welke manier dit het eenvoudigst geregeld kan worden. Ook verwacht de gemeente op korte termijn meer duidelijkheid over vergoedingen voor de Oekraïense vluchtelingen.

Informatie

Vragen over opvang en hulp aan Oekraïners kunnen inwoners stellen via oekraine@amstelveen.nl. Op de website van de gemeente worden de informatie en de meestgestelde vragen regelmatig geactualiseerd.