VVD en D66 willen samen verder: Raat en Gordon doen de formatie

Net als vier jaar geleden nemen de Amstelveense VVD-leider Herbert Raat en D66-lijstaanvoerder Floor Gordon de leiding bij de onderhandelingen over een nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders. Het besluit van het tweetal om samen de mogelijkheden van een ‘stabiele coalitie’ te verkennen, is gisteravond bekendgemaakt tijdens een besloten bijeenkomst van de fractievoorzitters van de 12 politieke partijen die in de nieuwe gemeenteraad zijn gekozen.

Deze en volgende week nodigen Raat en Gordon alle politieke partijen apart uit voor een eerste gespreksronde. De griffier van de gemeenteraad, Debby de Heus (links op de foto), zorgt voor de ambtelijke ondersteuning. VVD en D66 verwachten eind volgende week een eerste verslag van de opbrengst van deze eerste ronde te kunnen publiceren. Dan zal volgens hen duidelijk worden wat de vervolgstappen zijn.

Dit duidt erop dat, net als vorige keer, eerst zal worden onderzocht welke coalitie mogelijk is met VVD en D66 (samen goed voor 15 van de 37 raadszetels). Een logische eerste stap lijkt dan een onderzoek naar een combinatie met Burgerbelangen Amstelveen (bbA), met vijf raadszetels de grootste lokale partij. Daarbij moet ook blijken of bbA-lijsttrekker Ruud Kootker, die in 2018 door VVD en D66 nog werd afgewezen als kandidaat voor het wethouderschap (waarmee bbA niet terugkeerde in de coalitie), nu wel acceptabel is of dat bbA nog een andere wethouderskandidaat heeft.

Bij het onderzoek naar deze combinatie komt ook de vraag aan de orde of bbA de meerderheid die dan zal ontstaan (20 van de 37 raadszetels) groot genoeg vindt. Kootker heeft eerder gepleit voor een ‘raadsbrede samenwerking’. Wellicht is denkbaar dat samenwerking wordt uitgebreid met de PvdA (die nu met Marijn van Ballegoooijen een ervaren wethouder heeft) en/of een van de andere lokale partijen (Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen). AvA-leider Michel Becker heeft gisteren al laten weten dat hij in elk geval beschikbaar is voor een rol als wethouder.

In theorie is overigens ook een combinatie mogelijk van VVD, D66 en GroenLinks (samen een meerderheid van 19 zetels). Ook hierbij zouden dan weer kleinere partijen kunnen aanschuiven.

Collegeonderhandelingen vinden in Amstelveen traditioneel plaats achter gesloten deuren. Dat zal ook deze keer zo zijn.