Burgerbelangen van Ruud Kootker opnieuw buiten College van B en W

Net als vier jaar geleden wordt de grootste lokale partij, Burgerbelangen Amstelveen, opnieuw geen lid van het College van B en W. VVD en D66 hebben besloten verder te gaan formeren met de huidige coalitiepartner PvdA en met de nieuwe partij Goed voor Amstelveen. Samen hebben deze vier partijen 20 van de 37 raadszetels (VVD 8, D66 7, PvdA 3 en Goed voor Amstelveen 2).

Dit is vrijdagmiddag 22 april meegedeeld namens de formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66). Of Goed voor Amstelveen ook een wethouder gaat leveren aan het nieuwe college of slechts als gedoogpartner zal optreden, is niet bekend.

In een persbericht zeggen Raat en Gordon dat ze zelf geen voorkeur hadden voor samenwerking met ofwel Burgerbelangen Amstelveen ofwel Goed voor Amstelveen. Wij adviseren positief over beide scenario’s; we zien voldoende aanknopingspunten op inhoud en samenwerking om er met al deze partijen uit te komen en tot een stabiel stadsbestuur te komen.

De keuze om Burgerbelangen te laten vallen is volgens Raat en Gordon genomen na uitvoerige consultatie van de fracties van VVD en D66. Daaruit zou gebleken zijn dat samenwerking met PvdA en Goed voor Amstelveen op dit moment de voorkeur geniet en het meest kansrijk is.

Volgens het persbericht geven de fracties daarbij aan dat zij in deze samenstelling een goede balans zien tussen partijen met partijprogramma’s die elkaar aanvullen. Het is een brede coalitie, die recht doet aan de verkiezingsuitslag met de grootste winnaar van de verkiezingen als toevoeging op de huidige coalitie.

Ruud Kootker, de wethouderskandidaat van Burgerbelangen Amstelveen, zegt in een reactie zeer teleurgesteld te zijn over het besluit, dat hij ook niet goed zegt te kunnen verklaren. Vier jaar geleden werd hij als persoon afgewezen; dat lijkt op dit moment geen rol te spelen. Mijn kandidatuur vormde duidelijk geen probleem voor zowel Raat als Gordon. Grote inhoudelijke verschillen van mening waren er volgens Kootker ook niet. We waren nog niet eens toegekomen aan gesprekken over de inhoud van een programma.

Volgens Kootker, die het nieuws vrijdagmiddag om half drie hoorde van de formateurs, heeft het spel om de macht in Amstelveen de doorslag gegeven om de derde en sterk gegroeide partij van deze gemeente buitenspel te zetten. Burgerbelangen Amstelveen ging bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart van vier naar vijf raadszetels.