GVB vervoer gratis voor 65-plussers met laag inkomen

De gemeente Amstelveen vindt mobiliteit voor haar inwoners belangrijk en heeft daarom geregeld dat 65-plussers gebruik kunnen maken van gratis reizen met de tram, bus en metro van GVB.

Inwoners komen in aanmerking voor de regeling gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen als ze:
– 65 jaar of ouder zijn
– Een laag inkomen hebben
– In het bezit zijn van een geldige persoonlijke OV-chipkaart met naam, pasfoto en geboortedatum
– Er geen gebruik wordt gemaakt van Wmo-vervoer met een Wmo-indicatie.

Als inwoners voldoen aan de voorwaarden en de aanvraag akkoord is, dan zorgt de gemeente er samen met Connexxion en GVB voor dat het abonnement klaar wordt gezet op de persoonlijke OV-chipkaart.

Connexxion 
Inwoners vanaf 65 jaar met een laag inkomen konden al eerder tijdens daluren gratis gebruik maken van vervoer met bussen van Connexxion. Wanneer ze hier voor in aanmerking kwamen, hoeven zij niet opnieuw een aanvraag in te dienen om gratis te kunnen reizen met GVB. Het abonnement van GVB is voor hen al klaargezet op de persoonlijke OV-chipkaart. Het abonnement moet men alleen zelf nog op de OV-chipkaart laden.

Door deze regeling kunnen ouderen met een laag inkomen gebruik maken van een groter gratis aanbod van openbaar vervoer”, vertelt wethouder Marijn van Ballegooijen. “De gemeente verwacht dat meer dan 250 ouderen gebruik kunnen maken van deze gratis openbaar vervoer regeling. Zo kunnen deze minima beter mee blijven doen in de maatschappij.”

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.amstelveen.nl/minima onder Regeling gratis openbaar vervoer 65-plus of neem contact op via het Amstelveenloket (020) 540 49 11.

Op de foto zien we wethouder Marijn van Ballegooijen en mevrouw Imana van der Meijden die voor het eerst haar GVB kaart gebruikt