Oproep voor beeldmateriaal van Joodse gemeenschap Amstelveen

Amstelveen is in de recente Joodse geschiedenis een van de zeldzame plekken in Nederland waar de Joodse gemeenschap groeit en floreert. Naar deze geschiedenis doet historicus Bart Wallet momenteel onderzoek en dit jaar zal het boek Hoop en Wanhoop – oral history verschijnen. Om dit boek te illustreren doet de schrijver een oproep aan de lokale Joodse gemeenschap voor beeldmateriaal.

Wallet, schrijver en wetenschappelijk onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, heeft het onderzoek recent weer opgepakt na een pauze van twee jaar als gevolg van gesloten archieven. Vorige week heeft hij op het raadhuis gesproken over de stand van zaken van het onderzoek en de beoogde publicatie met Hugo van der Kooij van stichting Amstelveen Oranje, wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens.

Oproep
“Als gemeente dragen we graag bij aan het onderzoek naar de florerende Joodse gemeenschap in onze gemeente”, vertelt wethouder Raat. “Het onderzoek vordert en naar verwachting is het boek dit najaar klaar. Om het boek te illustreren vraagt Wallet echter de hulp van Amstelveen. Wilt u een bijdrage leveren aan het boek en heeft u beeldmateriaal dat betrekking heeft op de lokale Joodse gemeenschap? Dan horen wij dat graag.”

De gemeente roept iedereen die beeldmateriaal heeft dat een licht werpt op de Joodse gemeenschap in Amstelveen tussen 1930 en 1970 van harte op om dit te delen. In de gebruikelijke beeldbanken zit voldoende algemeen fotomateriaal met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, maar nauwelijks materiaal over specifiek Joodse situaties. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar het persoonlijke perspectief zoals familiefoto’s, maar ook foto’s van de synagogen, joodse feesten en activiteiten zijn zeer welkom.

Al het aangeleverde beeldmateriaal wordt gescand, de originele stukken blijven in het bezit van de eigenaar. Amstelveners die beeldmateriaal bezitten dat gebruikt mag worden in het boek, kunnen contact opnemen via historie@amstelveen.nl

Het onderzoek
Historicus Wallet doet op een grondige manier wetenschappelijk onderzoek naar het Joodse verleden van Amstelveen. Het boek Hoop en Wanhoop¬† — oral history toont deze geschiedenis en de relevantie daarvan voor onze huidige veelkleurige samenleving. Het onderzoek bestaat uit drie tijdsfases: De jaren 30, de oorlogsperiode en de wederopbouwfase (1945-1960). In de recente Joodse geschiedenis is Amstelveen een bijzonder verhaal. Tot op de dag van vandaag is Amstelveen een van de zeldzame plaatsen in Nederland waar het aantal Joden groeit en waar een divers, bloeiend Joods leven is te vinden. Dit onderzoek wil de geschiedenis daarvan traceren.

Stichting Amstelveen Oranje heeft voor dit boek het initiatief genomen en de gemeente draagt financieel bij.