Verkeersschouw bij school en op Uilenstede vanwege werkzaamheden Buitenveldertselaan

Wethouder Herbert Raat heeft maandagochtend een verkeersschouw gehouden in Amstelveen-Noord. Samen met verkeerskundigen en mensen van handhaving nam hij een kijkje bij de Roelof Venemaschool en bij Uilenstede. ”De situatie lijkt vooralsnog genormaliseerd”, zegt Raat. ”De maatregelen die vorige week zijn genomen lijken te werken. De komende periode houden we de situatie in de gaten.”

Vorige week ontstonden problemen door werkzaamheden aan de Buitenvelderstelaan in Amsterdam. Als gevolg van deze werkzaamheden is de Beneluxbaan in noordelijke richting afgesloten vanaf Uilenstede. ”Dit zorgde voor drukte en onveilige situaties in Amstelveen”, zegt Raat. Amsterdam nam op verzoek van Amstelveen direct maatregelen.

Maatregelen

Er zijn tekstwagens geplaatst die het verkeer op de Beneluxbaan eerder richting de omleiding A9 leiden. Op de omleidingsroute Uilenstede staat een verkeersregelaar en is extra bebording geplaatst. Er zijn tijdelijk uitneembare paaltjes geplaatst op de bruggen bij Reimersbeek en Walborg om illegaal sluipverkeer te voorkomen. Tevens is er een aanvullende omleidingsroute vanaf Uilenstede via de Prof. J.H. Bavincklaan richting Rembrandtweg.

“Ondanks dat de verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden niet bij Amstelveen ligt, gaan we kijken hoe we in de toekomst vooraf een betere informatievoorziening kunnen bewerkstelligen”, zegt Raat. ”Amstelveense bewoners en weggebruikers moeten niet verrast worden door projecten in buurtgemeenten.”

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Buitenveldertselaan.