Raad van State beslist: geen duizenden nieuwe studentenwoningen in Uilenstede/Kronenburg

De gemeente Amstelveen mag het plan voor 2.500 nieuwe studentenwoningen (en 1.500 woningen voor kort verblijf) in de wijken Uilenstede en Kronenburg niet realiseren. Dit heeft de Raad van State bepaald in een zaak die de minister van Infrastructuur en Waterstaat had aangespannen tegen de gemeente.

De minister weigerde een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven voor de plannen van de gemeente omdat Uilenstede volgens het zogeheten Luchthavenindelingsbesluit ligt binnen het zogeheten ‘beperkingengebied’ rondom Schiphol. De nieuwe studentencampus zou komen te liggen in een zone van aanvliegroutes van Schiphol.
Omdat de gemeente de plannen toch wilde doorzetten via een nieuw bestemmingsplan, ging de minister in beroep bij de Raad van State.

Vernietigd

Deze hoogste bestuursrechter heeft woensdagochtend 18 mei uitspraak gedaan en bepaald dat zo’n groot woningbouwproject in een zone van aanvliegroutes niet kan worden gerealiseerd als de minister weigert een verklaring van geen bezwaar af te geven. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd dat de studentencampus mogelijk maakte.

Het Luchthavenindelingbesluit is sinds 2018 gewijzigd waardoor de Amstelveense gemeenteraad meende mogelijkheden te zien om de studentencampus toch zonder de vereiste verklaring van geen bezwaar te verwezenlijken. De Raad van State zegt echter dat er “binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit” weliswaar mogelijkheden om een uitzondering te maken op het daarin opgenomen woningbouwverbod, maar dat geldt alleen voor kleinschalige projecten en niet voor een grootschalig woningbouwproject als dit met 2.500 nieuwe studentenwoningen.

Gelijke aard en gelijke schaal

Het Luchthavenindelingbesluit staat, zo zegt de Raad van State, verder ook nog wel toe dat gebouwen kunnen worden herbouwd of vervangen door gebouwen “van gelijke aard en gelijke schaal”. Maar daar kan de gemeente zich in dit geval niet op beroepen. Er stond een onderwijsgebouw, maar er komen woningen voor terug. “Een onderwijsfunctie is niet gelijk aan een woonfunctie”, aldus de Raad van State.

En er stond ook een woonzorgcentrum dat in 2013 is gesloopt. Dat centrum had een capaciteit van 250 woningen. Met het toestaan van 950 studentenwoningen en 550 kamers op het bouwvlak van het voormalige woonzorgcentrum wordt in ieder geval niet voldaan een de eis van “herbouw met gelijke schaal”, aldus de bestuursrechter.

Foto: de 2.500 studentenwoningen hadden onder andere de plaats moeten innemen van leegstaande, verouderde kantoren in Kronenburg