Speciale platen bij herstel fietspad Handweg

Wethouder Floor Gordon heeft vandaag een kijkje genomen bij het herstel van het fietspad aan de Handweg tussen de Keizer Karelweg en de Museumspoorlijn. De tegels van het fietspad worden vervangen door prefab elementen van beton die gemakkelijk in elkaar schuiven en meebewegen met mogelijke opdrukkende boomwortels. Een primeur in Amstelveen.

 Het grote voordeel van deze betonplaten is dat ze boomwortels intact laten en bij wortelopdruk het fietspad meebeweegt zodat er geen breuken en mogelijk valpartijen door fietsers ontstaan. De platen kunnen relatief eenvoudig worden verwijderd, bijvoorbeeld als het nodig is om kabels en leidingen te bereiken die onder het fietspad liggen.

 Gordon: “Dit fietspad ligt op veengrond en de tegels verzakten regelmatig. We vervangen nu de tegels door een gesloten verharding en dat geeft meer rijcomfort voor fietsers. Bovendien kunnen de essen langs het fietspad blijven bestaan.” De samenstelling en dikte van de zandlaag onder de platen voorkomt dat boomwortels daar naar toe willen groeien. De gemeente gaat op korte termijn een aantal fietspaden opknappen, asfalteren en indien mogelijk verbreden. Denk bijvoorbeeld aan de fietspaden langs de Beneluxbaan, Saskia van Uylenburgweg en Molenweg. Gordon: “We zijn erg benieuwd hoe de prefab fietspadelementen bevallen, zodat mogelijk meer fietspaden op deze manier kunnen worden opgeknapt met behoud van bomen”.

In het kader van duurzaamheid en gezondheid zet de gemeente vanuit de mobiliteitsvisie in op het stimuleren van fietsen en wandelen. Het creëren van goede loop- en fietspaden is hierbij belangrijk. Dit jaar is 500.000 euro beschikbaar voor het opknappen en opwaarderen van fietspaden. Het fietspad aan de Handweg is er daar één van. Na aansluiting op de Keizer Karelweg en een nieuwe verkeerinstallatie kan er medio juni weer gefietst worden. Ook het voetpad aan de Handweg wordt opgeknapt.