Vanaf eind 2022 betaald parkeren in Oranjebuurt en Kostverloren

De parkeerdruk in delen van de Oranjebuurt en Kostverloren is dusdanig dat er betaald parkeren met vergunning kan worden ingevoerd. “Onze metingen en verzoeken uit de buurten geven aanleiding om hiertoe een voorstel naar de gemeenteraad te brengen”, zegt wethouder Floor Gordon.

In maart werd bekend dat betaald parkeren met vergunning dit jaar wordt uitgebreid naar Elsrijk, het Oude Dorp en een deel van het Keizer Karelpark. ”We hebben destijds ook naar de Oranjebuurt gekeken en recent is opnieuw gemeten in Kostverloren”, zegt Gordon. “Uit beide gebieden komen signalen van bewoners die hun auto niet meer kwijt kunnen. Onze metingen ondersteunen dit beeld.”

Voor de Oranjebuurt vraagt het college van B en W de gemeenteraad in te stemmen met invoering vanaf november 2022, in het gebied vanaf de spoorlijn tot en met de Nassaulaan. In Kostverloren gaat het om invoering vanaf december 2022, in de strook tussen de heuvel en het winkelcentrum. Aan de oostkant van het winkelcentrum en tussen de heuvel en Bankras voldoet de parkeerdruk nog niet.

Leefbare wijken

”Het invoeren doen we voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze wijken”, zegt Gordon. ”Bewoners en hun bezoekers moeten wat de gemeente betreft bij de woning kunnen parkeren. Als het te druk is kunnen er bovendien onveilige situaties ontstaan door automobilisten die door de woonstraten rijden op zoek naar een gratis parkeerplek.”

Olievlekwerking

Als gevolg van de invoering van betaald parkeren met vergunning in nieuwe gebieden kan ook sprake zijn van olievlekwerking aangrenzende wijken. ”Als er aanleiding is voor nieuwe metingen in deze gebieden zullen we dat doen”,  zegt Gordon. “Als de parkeerdruk te hoog is kan ook daar betaald parkeren met vergunning worden ingevoerd.”