Burgerbelangen zet vraagtekens bij rol gemeente in WMO-vervoer

Burgerbelangen Amstelveen vraagt zich af of de gemeente wel slim heeft gehandeld bij het aanbesteden van het WMO-vervoer voor ouderen en gehandicapten. Het grote aantal klachten over de WMO-taxi’s, die sinds 1 januari worden gereden door Maasstad Regie Centrale, wekt volgens de partij “de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er bij de aanbesteding te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit”.

Burgerbelangen Amstelveen heeft over dit onderwerp een serie vragen gesteld aan het College van B en W. Bijvoorbeeld waarom het college bij het kiezen van de vervoerder uitsluitend heeft gekeken naar het laagste tarief, “Bij de aanbesteding in 2017 woog kwaliteit voor 30 procent mee. Welke afweging heeft het college gemaakt om dat bij deze aanbesteding niet meer te doen?”

“Heeft de gemeente als opdrachtgever ook nagedacht over de effecten van aanbesteding op alleen laagste prijs voor de omstandigheden waaronder mensen moeten werken? Het gaat niet alleen om te laat komen op een afspraak, maar ook de enorme druk en stress waaronder de chauffeurs continu moeten functioneren om hun schema te halen.” Burgerbelangen roept het college op kwaliteitseisen voortaan een grotere rol te laten spelen bij aanbestedingen”, ze zegt de partij.

In het politieke RTVA-programma ‘Beslist in Amstelveen’ is de afgelopen maanden aandacht besteed aan de vele klachten over te laat of helemaal niet komende WMO-taxi’s. Ook de klantenservice van Maasstad Regie Centrale zou niet naar behoren werken. De gemeente eiste een verbeterplan. In ‘Beslist in Amstelveen’ zegt Henk van Gelderen van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (dat gemeentelijk aanbestedingsbeleid beoordeelt) dat hij zich heeft verbaasd over de Amstelveense aanpak, waarbij de prijs een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Lees hier de schriftelijke vragen van Burgerbelangen Amstelveen.

Bekijk hier de laatste uitzending van het politieke RTVA-programma Beslist in Amstelveen (met op 20:08 aandacht voor de WMO-taxi’s).