Gemeente stelt nog eens 5 miljoen beschikbaar voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nog een keer beschikbaar stellen van 5 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Totaal komt het  bedrag daarmee op 10 miljoen.

In het raadsvoorstel werd voorgesteld om deze vijf miljoen euro ten laste te laten komen van de algemene reserve en de algemene reserve aan te vullen met vijf miljoen euro uit het lokale coronafonds. De raad gaf aan dat het prima is om extra budget voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen uit de algemene reserve te halen, maar dat het nu niet de tijd is om geld te onttrekken aan het lokale coronafonds.

De gemeenteraad wil eerst een evaluatie van het coronafonds en bewust besluiten tot het opheffen of verkleinen van dat fonds.