Hoofddorper Adam Elzakalai nieuwe VVD-wethouder

Hoofddorper Adam Elzakalai, nu wethouder in Lelystad en daarvoor 5,5 jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, wordt naast Herbert Raat de tweede VVD-wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Hij krijgt de portefeuilles Financiën, Project A9 en Schiphol (nu bij Herbert Raat), Economische Zaken (nu bij D66-wethouder Floor Gordon) en Wonen (waarvoor de kort geleden overleden VVD-wethouder Rob Ellermeijer verantwoordelijk was).

Qua familie heeft de 42-jarige Elzakalai een internationale achtergrond, zo vertelde hij gisteravond tijdens een eerste kennismaking met de gemeenteraad en de media. Zijn grootouders zijn afkomstig uit Libië, Egypte, Slovenië en uit Nederlands Limburg. Zelf is hij in Amsterdam geboren. Als hij volgende week officieel door de gemeenteraad wordt benoemd, zal hij in Hoofddorp blijven wonen.

In Lelystad heeft Elzakalai ruim een jaar gewerkt met een college dat een minderheid had in de gemeenteraad. Dat heeft hem – volgens eigen zeggen – geleerd hoe je bij besluiten tijdig de steun van de meerderheid van een gemeenteraad kunt verwerven. In Amstelveen krijgt het nieuwe college de steun van VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen in de gemeenteraad (20 van de 37 zetels)

De portefeuilleverdeling in het nieuw Amstelveense college is als volgt:

Burgemeester Tjapko Poppens
Openbare orde en veiligheid
Burgerzaken
Horeca- en evenementenvergunningen
Handhaving (woon-, adres-, identiteitsfraude)
Algemeen Bestuur
Zorgvlied
Regionale samenwerking
Internationale betrekkingen

Wethouder Herbert Raat (VVD)
Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren)
Kunst
Cultuur & Media
Vergunningen & Handhaving
Welstand & Monumenten
Sport
Oude Dorp
Recreatie

Wethouder Adam Elzakalai (VVD)
Financiën
Wonen
Economische zaken
Project A9
Schiphol

Wethouder Floor Gordon (D66)
Ruimtelijke Ordening
Stadshart
Duurzaamheid
Groen & Water
Gezonde leefomgeving (milieu)
Spelrecreatie
Natuur- en milieueducatie
Participatie

Wethouder Frank Berkhout (D66)
Onderwijs
Jeugd
Jeugdzorg
Cultuureducatie
Openbare Ruimte
Dierenwelzijn
Gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening)
Vastgoed

Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA)
Zorg
Welzijn & WMO
Werk & Inkomen
Gezondheid
Diversiteit