Amstelveen op de schop tijdens de zomervakantie

Deze zomer vinden er verschillende wegwerkzaamheden plaats in en rond Amstelveen. Er is gekozen voor de zomerperiode, omdat er dan minder verkeer op de weg is. Toch is verkeershinder niet altijd te voorkomen. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam, maar is van invloed op de bereikbaarheid van Amstelveen.

In juli en augustus zijn er verschillende werkzaamheden en afsluitingen bij de Keizer Karelweg, Buitenveldertselaan, Bovenkerkerweg (N521), A10 Zuid en Amstelveenseweg/Boelelaan en N522/Brug Ouderkerk. Omdat deze werkzaamheden een behoorlijke impact kunnen hebben, communiceert – naast de provincie, de gemeente Amsterdam en de aannemers – ook de gemeente Amstelveen actief richting weggebruikers. Dit doet zij door middel van wekelijkse advertenties in het Amstelveens Nieuwsblad, nieuwsbrieven richting media, social media en actuele informatie op www.amstelveen.nl/wegwerkzaamheden.

“Werkzaamheden aan de weg en in de openbare ruimte zijn helaas niet te vermijden”, zegt wethouder Herbert Raat (verkeer en vervoer). “Onze bereikbaarheidsregisseur houdt samen met de andere betrokken partijen in de gaten of de bereikbaarheid van Amstelveen niet in het geding komt. Zo is besloten dat niet aan de A9 mag worden gewerkt als de A10 dicht is. Hiernaast is na overleg voorkomen dat de afsluiting van de brug Ouderkerk samenvalt met de afsluiting A10. Door tijdig te communiceren, hopen wij dat weggebruikers zich kunnen voorbereiden op de werkzaamheden. De bereikbaarheid van Amstelveen heeft deze zomer onze volle aandacht.”

Kijk hier voor de meest actuele informatie n.