College: falend WMO-vervoer is niet onze schuld

Het College van B en W vindt niet dat het zelf fouten heeft gemaakt bij de aanbesteding van het WMO-vervoer voor ouderen en gehandicapten, zoals het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit tegenover RTVA had gezegd. Bij het selecteren van de nieuwe vervoerder, de Maasstad Regie Centrale, is weliswaar alleen geselecteerd op prijs (en niet op kwaliteit), maar partijen die in aanmerking wilden komen, moesten wel aan 172 nauwkeurig omschreven eisen voldoen.

Dit zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman (beiden Burgerbelangen Amstelveen).  Zij hadden een vraagtekens geplaatst bij de manier waarop het WMO-vervoer was gegund aan de nieuwe vervoerder.  Anders dan Burgerbelangen Amstelveen en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit ziet het college echter geen toegevoegde waarde in het laten meetellen van kwaliteitscriteria bij de eigenlijke selectie. Bedrijven kunnen zich zodoende dus niet van andere onderscheiden op basis van kwaliteit. “Vaak is een weging van de kwaliteit, zoals bijvoorbeeld een uitvoerige  omschrijving van een communicatieplan, een momentopname en biedt een dergelijke omschrijving geen garantie voor kwaliteit in de uitvoering en/of dienstverlening”, aldus B en W.

Intussen wordt de relatie tussen de gemeente en de vervoerder steeds harder, nu het aantal klachten volgens de gemeente te weinig afneemt. In april heeft de gemeente een verbeterplan geëist. Recent zijn de uitkomsten van dit verbeterplan besproken met de vervoerder. De gemeente ziet wel verbeteringen. maar op een aantal punten zou het nog onvoldoende zijn.

”We zien verbetering in de dienstverlening. De bereikbaarheid van de klantenservice is toegenomen. Verder heeft de vervoerder een boeking app die inzicht geeft hoe de rit verloopt en handig is voor de plannen van een rit. En het aantal klachten neemt af. Maar we krijgen nog steeds klachten binnen dat de WMO-vervoerder niet op tijd is bij afspraken. Dat is bijvoorbeeld als ze inwoners met dementie moeten vervoeren niet wenselijk. De dienstverlening is nog niet op het niveau van de gemaakte contractafspraken. Daarom leggen wij de vervoerder een boete op van 2.000 euro per maand zolang de afspraken uit het contract niet worden nagekomen”,  zegt wethouder Marijn van Ballegooijen.

De gemeente heeft wekelijkse gesprekken met de vervoerder en wijst daarbij op de contractafspraken. De gemeente eist dat de dienstverlening op korte termijn op het niveau van de contractafspraken zal zijn.  Als niet voldaan wordt aan de contractuele afspraken, zal de gemeente naast de boete, zich beraden op verdere juridische stappen, aldus de wethouder.

In een uitzending van het politieke RTVA-programma ‘Beslist in Amstelveen’ vertelt Henk van Gelderen, directeur van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit waarom hij vindt dat de gemeente Amstelveen in deze zaak wel zelf blaam treft.