Situatie rondom werkzaamheden brug Ouderkerk onveilig

Wethouder Paulette Koek-Baks van Ouder-Amstel heeft de provincie Noord-Holland verzocht om snel actie te ondernemen om de verkeersituatie bij brug Ouderkerk te verbeteren door het inzetten van verkeersregelaars. De werkzaamheden aan de brug zijn al een lange tijd gaande en steeds verandert de verkeerssituatie. Deze zorgt regelmatig voor onveilige situaties.

In verband met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug is momenteel het fietspad aan de Amstelveense zijde tijdelijk afgesloten. Daarom is er een omleiding ingesteld via de Amstelzijde en moeten (brom)fietsers extra oversteken. Dit zorgt ervoor dat verschillende verkeersstromen (snel- en langzaam verkeer) elkaar kruisen en dat levert gevaarlijke situaties op, die al geleid hebben tot ongelukken.

Wethouder Koek-Baks: “We begrijpen dat er bij dit soort werkzaamheden soms tijdelijke verkeersaanpassingen nodig zijn, maar op dit moment zorgt het voor veel onduidelijkheid en gevaar voor de weggebruikers. Het is een belangrijke fietsroute, niet alleen schoolgaande kinderen en forensen maken gebruik van dit fietspad maar ook de toerfietsers en racefietsers. En we zitten in een seizoen waarin het extra druk is met fietsers.” Ook collega wethouder Herbert Raat van gemeente Amstelveen wil graag dat de verkeerssituatie veiliger wordt en ondersteunt het verzoek. “Het is een belangrijke route voor schoolgaande kinderen die naar een school in Amstelveen gaan”, aldus wethouder Raat. “De veiligheid van de weggebruikers moet te allen tijde gewaarborgd zijn.”

Aan de Ouderkerkse kant van de brug (Hoger Einde) is de situatie al langer onveilig. Het (brom)fietsverkeer vanuit de dorpskern moet voorrang geven aan het doorgaande fietsverkeer op het fietspad langs de Burgemeester Stramanweg. Het gevolg is dat als er een groep fietsers oversteekt vanuit het dorp, gedeeltelijk op de auto-/busbaan moet wachten om voorrang te kunnen verlenen. Ook voor het (fiets)verkeer dat het dorp in wil is de situatie onoverzichtelijk.

Volgende week, vanaf donderdag 21 juli, wordt de Amsteldijk Noord  afgesloten voor het maken van de aansluiting van de verbindingsweg op de Amsteldijk Noord. In deze week wordt het verkeer omgeleid .Op maandag 26 juli zal de verbindingsweg in gebruik worden genomen. Bekijk hier alle omleidingen en welke route je als fietser of automobilist moet nemen