Van Stemmen tot College: De zoektocht naar raadsleden en wethouders

Op 16 maart kozen we een nieuwe gemeenteraad. We kregen uiteindelijk een college van VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen. Eind juni legden vijf wethouders de eed af en zo kwam er een eind aan het verkiezingstraject. Die begon al in februari met de eerste campagne-activiteiten. RTVA was overal bij en volgde het proces vanaf de eerste stap. De resulteerde uiteindelijk in een terugblik op de verkiezingen: Van Stemmen tot College – De zoektocht naar raadsleden en wethouders.