‘Veilig Thuis niet medeschuldig aan wangedrag medewerker’

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland had het grensoverschrijdend gedrag van een medewerker, die zeker 37 vrouwelijke cliënten heeft lastiggevallen, in redelijkheid niet kunnen voorkomen. Wel had de organisatie meer kunnen doen met signalen van afwijkend gedrag die waren binnengekomen. Daarvoor zijn maatregelen noodzakelijk.

Dit zijn conclusies van een onafhankelijk onderzoek van bureau Maruda naar de gang van zaken rond een medewerker, die vorig jaar op staande voet werd ontslagen.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. De organisatie heeft als hoofdtaak te zorgen voor veiligheid van de cliënten. Doel van het onderzoek was na te gaan hoe een medewerker gebruikmakend van gegevens die hij via zijn werk had gekregen 37 meerderjarige vrouwen (onder wie twee inwoners van Amstelveen) buiten werktijd (onder andere via Whatsapp) kon lastigvallen, zonder dat de werkgever het in de gaten kreeg.

Volgens het onderzoek heeft de organisatie geen fouten gemaakt bij het aannemen van de medewerker. Bovendien heeft in dit geval de betrokken medewerker doelbewust en wetende dat het niet mocht, grenzen overschreven door contact op te nemen met zijn patiënten voor “niet-werk-gerelateerde persoonlijke doeleinden”. Dit had “vermoedelijk” niet voorkomen kunnen worden, zo luidt de conclusie.

Vrijheid
Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers van Veilig Thuis nogal wat vrijheid nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Bovendien is onvrede van cliënten niet ongewoon, gezien de aard van het werk dat ze moeten doen. Bij Veilig Thuis realiseert men zich echter onvoldoende (“er is een laag risicobewustzijn”) dat medewerkers op die manier een grote machtspositie opbouwen.

De onderzoekers vragen zich ook af of de organisatie voldoende doet met signalen van verkeerd gedrag. “Al met al is sprake van een kwetsbare situatie wanneer medewerkers elkaar niet aanspreken op normafwijkend gedrag, terwijl het management niet alle signalen ontvangt en er – wanneer zij de signalen wel ontvangt – beperkt in slaagt om deze op te volgen. Om hierin verbetering te brengen doen de onderzoekers van Maruda een aantal aanbevelingen.
Lees hier het hele rapport over het incident bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.