Geen denksportcentrum in vernieuwde Meerkamp

Er wordt geen denksportcentrum opgenomen in de uitbreiding van zwembad De Meerkamp, die eind 2024 gerealiseerd moet zijn. Dit schrijft het College van B en W in een brief aan de Amstelveense gemeenteraad. Het is volgens het college niet gelukt in overleg met tien Amstelveense denksportverenigingen tot een kostendekkende exploitatie te komen.

Blijkbaar stond er druk op de ketel bij het nemen van dit besluit. “Langer uitstel van deze beslissing levert een vertraging van de bouw van het extra zwembadwater en de kantoren op. Deze risico’s zijn wij niet bereid te nemen”, zo schrijven burgemeester en wethouders.

Huursom
Bij het nemen van een besluit over de uitbreiding van het zwembad (medio 2021) vond de gemeenteraad het nog een goed idee om in deze plannen een denksportcentrum mee te nemen. Voorwaarde was wel dat de denksportverenigingen zouden beloven de ruimte daadwerkelijk te huren “en de daarbij horende kostendekkende huursom te betalen”. Ondanks de goede intenties (er was voilgens een haalbaarheidsonderzoek voldoende animo bij de besturen van de verengingen) blijkt dat nu toch niet gelukt. Het feit dat de tien verenigingen op dit moment “goed ruimte kunnen huren tegen een zeer schappelijke prijs in de diverse wijkaccommodaties in Amstelveen”, lijkt volgens het college ook een rol te spelen.

in elk geval zou de 800 vierkante meter, die voor het denksportcentrum in De Meerkamp nodig zou zijn, bijna 2 miljoen euro kosten en jaarlijks 97.000 euro aan huur moeten opbrengen. Uit een haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat de contributie van de 720 gezamenlijke leden niet meer oplevert dat 40.000 euro. Voor het restant konden de verenigingen volgens het college geen garanties geven. Een voorstel voor een extra (tweede) horecavoorziening in het pand, als bron voor aanvullende inkomsten, stuitte op weerstand van AmstelveenSport.