Gemeentelijk noodfonds tegen energie-armoede op komst

De Amstelveense gemeenteraad stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan burgers, bedrijven en organisaties die worden getroffen door de energieprijzen. Het geld komt uit de algemene reserve van de gemeente. Hoe het precies zal worden besteed en wie ervoor in aanmerking komt, moet het College van B en W op korte termijn uitwerken.

In de gemeenteraad wordt al geruime tijd gesproken over een steunregeling voor wie het slachtoffer dreigt te worden van de energiecrisis. Met name Michel Becker van Actief voor Amstelveen heeft daarop herhaaldelijk aangedrongen. Een probleem daarbij is dat de gemeente bij lange na niet zoveel geld beschikbaar heeft als de rijksoverheid en dat gemeenten bijvoorbeeld ook geen inkomensbeleid mogen voeren.

Het ‘noodfonds’, zoals het genoemd wordt, is daarom bedoeld voor wie – ondanks maatregelen van het Rijk – tussen wal en schip dreigt te vallen. We moeten “warmhartig” zijn, zei Esther Veenboer van de PvdA. Ze riep het College van B en W op bij het uitwerken van de noodregeling te kijken naar veel verschillende groepen. Ook naar de studenten op Uilenstede die door de energiekosten worden getroffen. Dat laatste is opvallend omdat haar partijgenoot PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) vorige week had laten weten niets te willen doen voor studenten in het algemeen.

Het voorstel voor een noodfonds werd door de meerderheid van de gemeenteraad (met alleen de éénmansfractie van het CDA tegen) aangenomen. Ook het voorstel om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn voor het midden- en kleinbedrijf, kreeg steun van een flinke meerderheid (alleen de stemmen van CDA en SP tegen). Het CDA zei te vrezen dat ondernemers die de afgelopen jaren te weinig hadden geïnvesteerd in energiebesparing hierdoor onredelijk bevoordeeld zouden worden.

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering van gisteravond, waarop de begroting voor 2023 werd besproken, toonde wethouder Adam Elzakalai (Economisch Zaken) zich blij met het besluit van de gemeenteraad.