Amstelveen gaat richting 95.000 inwoners

Amstelveen telde op 1 januari 2023 94.435 inwoners. Dat is ruim tweeduizend inwoners meer dan het jaar daarvoor. De groei is voor een deel te verklaren door de komst van bijna 700 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast zijn enkele grote woningbouwprojecten voltooid. Naar verwachting blijft het aantal inwoners groeien. Ook komende jaren worden staan de nodige woningbouwprojecten op de planning.

Op dit moment telt Amstelveen ongeveer 22.000 inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat is 23% van de bevolking. Met 142 verschillende nationaliteiten wordt de bevolkingssamenstelling steeds diverser. Veruit de meeste niet-Nederlandse inwoners zijn Indiërs, gevolgd door Japanners. Aziaten zijn sowieso de grootste groep niet-Nederlandse Amstelveners (circa 10.800). De ongeveer 9.000 Europese inwoners zijn overwegend mensen uit EU landen.

In Amstelveen wonen al jaren iets meer vrouwen dan mannen. Op 1 januari 2023 telde Amstelveen 18 inwoners van 100 jaar of ouder, de oudste persoon was 106 jaar oud. Desalniettemin ligt de gemiddelde leeftijd in Amstelveen met 40,9, jaar lager dan het landelijke gemiddelde van 42,4 jaar.

De Amstelveense bevolking groeide tussen 1945 en 2023 met 75.000 personen.