• GroenLinks: Woningbouwfonds om betaalbare woningen te stimuleren

  AMSTELVEEN – De fractie van GroenLinks Amstelveen komt met een voorstel voor een vereveningsfonds Woningbouw om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. GroenLinks, de grootste oppositiepartij, zet in op een fonds om hiermee betaalbare...

 • GroenLinks: Wéér dure villa’s aan de Poel

  AMSTELVEEN – De fractie van GroenLinks Amstelveen is wederom niet te spreken over de woningbouwplannen van het College van B en W. Dit keer gaat het gaat om vier villa’s en twaalf wat het college...

 • Oppositiepartijen verwachten meer van college rond kwestie huurverhogingen

  AMSTELVEEN – De oppositiepartijen GroenLinks, AVA en SP willen dat woonwethouder Rob Ellermeijer weer met spoed in gesprek gaat met de verhuurders van woningen in Amstelveen. De partijen dringen erop aan dat de huren alsnog...

 • Percentageregeling voor beeldende kunst bij bouwprojecten Amstelveen

  AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van GroenLinks vraagt het college van B en W om vanaf 2020 bij gemeentelijke bouwprojecten een percentage van de bouwkosten te besteden aan beeldende kunst. Hiervoor kan een zogeheten percentageregeling...

 • Amstelveense fracties GL en CU willen autoloze zondag

  AMSTELVEEN – De Amstelveense fracties van GroenLinks en de ChristenUnie pleiten voor een autoloze zondag in Amstelveen. De partijen hebben het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over deelname van de gemeente aan...

 • Amstelveense raad en college omarmen inzet burgervoogd

  AMSTELVEEN – Op initiatief van GroenLinks Amstelveen is woensdag 2 oktober in de gemeenteraad de motie ‘Burgervoogdij? Natuurlijk!’ unaniem aangenomen. De motie roept op om de inzet van burgervoogden in Amstelveen mogelijk te maken. Een...

 • SP en GroenLinks zijn klaar met woningmarkt en houden actieavond

  AMSTELVEEN – Op donderdagavond 26 september houden de SP en GroenLinks een avond voor alle Amstelveners ‘die ook helemaal klaar zijn’ met de huidige situatie van de Amstelveense woningmarkt. SP en GroenLinks roepen alle inwoners...

 • GroenLinks wil debat over ‘geblunder’ bij brand Urbanus

  AMSTELVEEN – De lokale fractie van GroenLinks wil een debat in de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van Inspectie Justitie en Veiligheid. Die oordeelt dat de gemeente op meerdere punten is tekort geschoten. Er...

 • GroenLinks: Lelystad Airport helpt niet tegen overlast Schiphol

  AMSTELVEEN – GroenLinks heeft op een bijeenkomst in de bibliotheek in het Stadshart met inwoners gesproken over de overlast van Schiphol in de regio. De partij en de aanwezigen lieten weten dat het grote aantal...

 • Voorstel voor subsidies verduurzaming accommodaties sportverenigingen

  AMSTELVEEN – Amstelveense sportverenigingen kunnen in de toekomst een subsidie ontvangen voor duurzame investeringen die zij willen gaan doen. Dit is het voorstel van VVD/GroenLinks/D66 dat op 30 januari besproken zal worden tijdens de raadscommissie...

 • GroenLinks Amstelveen: ‘Meer overlast Schiphol onacceptabel’

  AMSTELVEEN – GroenLinks Amstelveen heeft kritische vragen gesteld aan het college van B&W over Schiphol. Amstelveen is één van de belanghebbenden van Schiphol die binnenkort advies uitbrengen over de mogelijke groei van de luchthaven. GroenLinks...

 • GroenLinks kwartaalborrel over huisvesting in Amstelveen

  AMSTELVEEN – Op donderdag 8 november is de kwartaalborrel van GroenLinks Amstelveen in P60. Dit keer praat de partij met inwoners van Amstelveen specifiek over het thema ‘huisvesting’, een van de grootste uitdagingen voor de...